bảo hành bảo trì bếp than điện trí việt h1

bảo hành bảo trì bếp than điện trí việt h1

  1. Dịch vụ bảo hành, bảo trì Bếp than điện Trí Việt

    Dịch vụ bảo hành, bảo trì Bếp than điện Trí Việt

    Bếp than điện Trí Việt có hệ thống đại lý phân phối trên toàn quốc. Quạt gió của Bếp than điện Trí Việt được bảo hành mạch điện tử 1 năm, đối với pin và cục sạc sẽ được bảo hành 3 tháng kể từ ngày mua. Ngoài ra Bếp than điện Trí Việt còn có dịch vụ thu quạt củ, đổi quạt mới, chỉ phải bù 80k cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm của Bếp than điện Trí Việt.
  2. Bảo hành-bảo trì bếp than điện trí việt

    Bảo hành-bảo trì bếp than điện trí việt

    chính sách bảo hành,bảo trì bếp than điện trí việt